657 Devlet Memuru Eğitimi

 

657 Devlet Memurluğu Mevzuat Eğitimi

Eğitimin Amacı : Çalışan her memurun haklarını bilmesi ve koruması amaçlanmaktadır.
Eğitmenler : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin İçeriği:
• 657 Devlet Memuru Mevzuatı Başlıkları
• Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri
• Ödevler ve Sorumluluklar
• Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık
• Davranış ve İşbirliği
• Yurt Dışında Davranış
• Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev Ve Sorumlulukları
• Devlet Memurlarının Görev Ve Sorumlulukları
• Kişisel Sorumluluk ve Zarar
• Kişilerin Uğradıkları Zararlar
• Mal Bildirimi
• Basına Bilgi veya Demeç Verme
• Resmi Belge, Araç Ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İadesi
• Genel Haklar
• Güvenlik
• Emeklilik
• Çekilme
• Müracaat, Şikayet ve Dava Açma
• Sendika Kurma İzin
• Kovuşturma ve Yargılama
• İsnat ve İftiralara Karşı Koruma
• Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *