Sigortacılık Kursu

Sigorta, kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.

Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kuruma sigortacı kurum, bu kurum içerisinde poliçe kesimi ve takibi ile ilgilenen kişilere de sigortacı denir.

Sigortacının temel vasıfları;

 • Sigorta sektörünü tanımaları,
 • Sigortacılığın temel kavramlarından yararlanılarak sigortacılıktaki branşları ayırt etmeleri,
 • Sigortacılık branşlarının kapsamları ve temel kuralları kavramaları,
 • Risk verilerini analiz etmeleri,
 • Risk ölçümlerini ve risk kontrol tekniklerini kullanmaları,
 • Sigorta hukuku ve genel sigortacılık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmaları
 • Sigorta pazarlaması ile ilgili teknikleri kullanmaları,
 • Sigorta muhasebesi usul ve esasların kullanmaları,
 • Mali analiz tekniklerini kullanmaları,
 • Müşteri ilişkilerinde kendini tanıtma ve etkili iletişim becerisini kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri,
 • Sigorta aracılarına ve sigorta eksperlerine ilişkin mevzuat müşterilerine ve çevrelerine doğru bilgi vererek toplumu sigorta konusunda bilinçlendirmeye istekli olmaları.
 • Eğitimin Amacı:  MEB Onaylı Sigortacılık Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

  Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

   

  Eğitmenler                         : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

  Eğitimin Süresi                 : 170 saattir.

  Eğitimin İçeriği:

   

  • Sigorta ve sigortacılığın tanımı,
  • Tarihi gelişimi,
  • Sigortanın temel ilkeleri,
  • Sigortanın çeşitleri,
  • Sigorta sözleşmesi;
  • Hasar, tazminat ve reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri,
  • Sigorta işletmeciliğinin temel ilkeleri,
  • Risk ve sigortanın tanımı, kaynakları, sınıflandırılması,
  • Sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı,
  • Sigorta işletmeciliğinde yönetim,
  • Stratejik planlama,
  • Sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması,
  • Bütçeleme, iç denetim, devlet denetimi,
  • Bağımsız denetimler,
  • Tazminat sigortaları,
  • Yangın ve mühendislik sigortaları,
  • Sağlık sigortaları,
  • Nakliyat sigortaları,
  • Tarım sigortaları,
  • Hayat sigortaları.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *