çatışma yönetimi kursu

Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi

çatışma yönetimi kursu

Eğitimin Amacı          : İş hayatının ve özel hayatımızı da öfke kontrolü sağlamak sakin

kararlar verebilmeyi amaçlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Çatışma Kavramı
 • Çatışmanın Suçlusu Kim
 • Çatışma Döngüsü
 • Çatışma Geliyorum Der
 • Pozitif Çatışma
 • Negatif Çatışma
 • Kızgınlık Nedenleri
 • Kızgınlığın Yönetimi
 • Kızgınlığı İfade Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
 • Çatışma Yönetiminde 8 aşama

Beden Dili Eğitimi

Beden Dili Eğitimi

Eğitimin Amacı          : Bu yüzden iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmak iş hayatının olmazsa olmazıdır. Bu eğitim ile katılımcıların beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmaları ayrıca daha etkili, daha profesyonel ve daha karizmatik olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Kişisel Gelişim Eğitmenleri

Eğitimin İçeriği:

 • Psikolojik Savunma Mekanizmaları
 • İletişimde Beden Dili ve Etkin Kullanımı
 • Beden Dilini Kullanmada Sihirli Anahtarlar
 • İnsanlar arası Mesafe ve Temaslar
 • Pozitif Davranış Stilleri ve Paradigmalar
 • İlk İzlenim
 • İnsanları Tanımada Beden Dili ve Empati
 • Kişilik Türlerine Göre Beden Dili
 • Mesaj Gönderme ve Almada Beden Dilinin Önemi
 • Jest ve Mimikler
 • Oturuş Şekilleri
 • Sınır Belirtme ve Sahiplenme Jestleri
 • El Sıkma Türleri
 • Yalanın Beden Diline Etkisi
 • Telefonla İletişimde Beden Dili Nasıl Etkin Kullanılır?

Kişisel İmaj Eğitimi

 • Kendini Tanıma (SWOT Analizi)
 • İletişimde Sandviç Metodu
 • Algı, Yargı ve Hale Etkisi
 • Kişilik Profiline Göre İletişim Kurma Yöntemleri
 • İmaj ve Göstergebilim
 • İmaj ve Benlik
 • İmaj Kavramının Ortaya Çıkışı
 • Tüketim Psikolojisi
 • Kurum ve Marka İmajı
 • Kurumsal Kimlik Karması ve Marka
 • Marka Yönetimi ve Süreci
 • Marka Piramidi
 • Markalaşma Testi (Uygulama)
 • İmaj Yönetiminde Etkili 10 Kural
 • İmaj Etkileşim Dörtgeni
 • İlk İzlenim
 • İmajla İlgili Yanlışlar
 • En Çok Sevilen Markalar ve Kurumlar
 • Marka Kişilikleri
 • İmajın Önemi
 • Farklılaşma
 • İletişim-İmaj İlişkisi
 • Güven-Saygı-İtibar

Rapor Yazma Teknikleri

 

Rapor Yazma ve Hazırlama Teknikleri

 

Eğitimin Amacı          : Bir proje veya iş sonucunun araştırmanın veya anketin sonuçlarını  gerekli kişileri veya kurumları bilgilendirmek amacıyla yazıya veya uygun istenen dökümanları hazırlamaya yönelik çalışma yöntemleri ile ilgili eğitimi amaçlamaktadır.

Eğitmenler                 : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği          :

 • Raporun Ana Hatlarının Belirlenmesi
 • Raporda Bulunması Gereken Bölümler
 • Rapor Yazmada Temel Kurallar
 • Yazım Kuralları

Üst Düzey Yönetici Asistanı Kursu

Üst düzey yönetici asistanı üst kademedeki yöneticinin çalışmalarını etkili bir şekilde destekler ve yönetimde verimliliği en üst düzeyde katkıda bulunmayı sağlar.
Bu kurs programının açılmasıyla bu alanda çalışacaklara istihdam olanağının yanı sıra şirket organizasyonlarının sistemli çalışmasına da olanak sağlayacaktır.
Programın uygulanmasında görsel ve eğitsel anlatım teknikleri kullanılmasının yanı sıra, araç ve gereçler yardımıyla uygulamalı eğitim yöntemleri de kullanılacaktır.

Eğitimin Amacı: MEB Onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanı Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır. Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitmenler : Konusunda uzman eğitmenlerdir.
Eğitimin Süresi : 80 saattir.

Eğitimin İçeriği :

 

• İletişim Becerileri
• Etkin Dinleme
• Telefonda Etkili İletişim
• Zaman Yönetimi
• Yönetici Asistanı Nitelikleri
• Kişisel İmaj
• Beden Dili
• Dosyalama
• Stres Yönetimi

Temel Pastacılık Kursu

Kurs Programı ile; çörek, gevrek, kek, çikolata, vanilya, turta, milföy hamuru hazırlayabilen, kurabiye, beze, pizza, tart, turta, poğaça, çikolata, şeker hamuru süslemeleri, pasta tasarımı yapabilen amatör ev hanımları ile kendi işyerini açacak veya hotel, tatil köyü, restoran, pastaneler ve kafelerde çalışabilecek uluslar arası nitelikte profesyonel anlamda Temel Pastacılık Elemanı yetiştirilmektedir.

İstihdam alanları: Günümüzde Pastacılık bilen sertifikalı elemanlara Türkiye içinde ve dışında faaliyet gösteren, yerli ve yabancı hotel, tatil köyü, restoranlar, yemek firmaları, pastaneler, kafelerde çok fazla bir talep vardır. Bu programı bitiren MEB onaylı Temel Pastacılık Elemanlığı Mesleki Eğitim Belgesi alan kişiler bireysel olarak yurt içi ve yurt dışındaki Hotel, Tatil Köyü, Restoran, Yemek Firmaları, Pastaneler ve Kafeler de rahatlıkla iş bulup sertifikalı Temel Pastacılık Elemanı sıfatıyla yüksek ücretle çalışabilirler.

Bu süreler sonunda Kursiyer aldığı Kurs Bitirme belgesi ile bulunduğu İlin Ticaret Odalarına Kaydını yaptırarak İşyeri de açabilecektir. Mesleki eğitim okullarına başvurarak denklik alıp ustalık belgesi alabileceklerdir.

Eğitimin Amacı: MEB Onaylı Temel Pastacılık Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

Ayrıca verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

 

Eğitmenler : Eğitmen Şefler

Eğitimin Süresi : 120 saattir.

Eğitimin İçeriği:

 

 • Kıyılan hamurlar (tart, tartolet, kurabiye)
 • Mayalı hamurlar (poğaça, açma, börek)
 • Özleştirilen hamurlar (mantı, suböreği, erişte)
 • Çırpılan hamurlar (yaş pasta, gato, pandispanya)
 • Pişirilen hamurlar (profiterol, ekler)
 • Milföy hamurlar (milföy pasta, yaprak pasta)
 • Krema, sos ve şuruplar
 • Pasta süsleme teknikleri

Sigortacılık Kursu

Sigorta, kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.

Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kuruma sigortacı kurum, bu kurum içerisinde poliçe kesimi ve takibi ile ilgilenen kişilere de sigortacı denir.

Sigortacının temel vasıfları;

 • Sigorta sektörünü tanımaları,
 • Sigortacılığın temel kavramlarından yararlanılarak sigortacılıktaki branşları ayırt etmeleri,
 • Sigortacılık branşlarının kapsamları ve temel kuralları kavramaları,
 • Risk verilerini analiz etmeleri,
 • Risk ölçümlerini ve risk kontrol tekniklerini kullanmaları,
 • Sigorta hukuku ve genel sigortacılık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmaları
 • Sigorta pazarlaması ile ilgili teknikleri kullanmaları,
 • Sigorta muhasebesi usul ve esasların kullanmaları,
 • Mali analiz tekniklerini kullanmaları,
 • Müşteri ilişkilerinde kendini tanıtma ve etkili iletişim becerisini kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri,
 • Sigorta aracılarına ve sigorta eksperlerine ilişkin mevzuat müşterilerine ve çevrelerine doğru bilgi vererek toplumu sigorta konusunda bilinçlendirmeye istekli olmaları.
 • Eğitimin Amacı:  MEB Onaylı Sigortacılık Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

  Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

   

  Eğitmenler                         : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

  Eğitimin Süresi                 : 170 saattir.

  Eğitimin İçeriği:

   

  • Sigorta ve sigortacılığın tanımı,
  • Tarihi gelişimi,
  • Sigortanın temel ilkeleri,
  • Sigortanın çeşitleri,
  • Sigorta sözleşmesi;
  • Hasar, tazminat ve reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri,
  • Sigorta işletmeciliğinin temel ilkeleri,
  • Risk ve sigortanın tanımı, kaynakları, sınıflandırılması,
  • Sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı,
  • Sigorta işletmeciliğinde yönetim,
  • Stratejik planlama,
  • Sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması,
  • Bütçeleme, iç denetim, devlet denetimi,
  • Bağımsız denetimler,
  • Tazminat sigortaları,
  • Yangın ve mühendislik sigortaları,
  • Sağlık sigortaları,
  • Nakliyat sigortaları,
  • Tarım sigortaları,
  • Hayat sigortaları.

Pazarlama, Perakende ve Mağazacılık Kursu

İşletmeler çeşitli yollardan satışları artırmaya yönelik olarak elindeki mallarını tüketiciye satarak onları tekrar tekrar kandıramayacağını 1950 lerde(ABD’ de) anlayarak yeni pazarlama anlatışını benimsemiştir.

’’NE PAHASINA OLURSA OLSUN ÇOK SATIP ÇOK KAR EDECEĞİM’’ düşüncesi yerini ‘’MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SAĞLAMAK’’ düşüncesine bırakmıştır.

Ancak 21.yüzyılda global ekonomide farklılık yaratmak için önce ayakta durabilmek gereklidir. Bu da ürünün piyasaya sürüldükten sonra pazarlanması yerine, ürün ile ilgili piyasaya çıkmadan önce Pazar araştırması, reklam, çeşitli anketler, gerekirse satış mümessili desteğinin vb. satış-pazarlama gereklerinin ürünün piyasaya verilmeden önce yapılmasıyla olabilir. Bu ön araştırma ile işletmenin değil müşterinin bakış açısı, talebi doğrultusunda doğru seçimler yapılabilir. Sizde satış & pazarlama eğitimi sonunda yaptığınız satışları daha bilinçli yapabilir, müşterilerinize yeni bir yaklaşım tarzı yakalayabilirsiniz.

Eğitimin Amacı:  MEB Onaylı Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

Eğitmenler                         : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin Süresi                 : 180 saattir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Pazarlama anlayışı
 • Tüketici davranışları
 • Modern pazarlama
 • Ambalajlama
 • Satış nedir
 • Satın alma süreci
 • Satış organizasyonu
 • Satış teknikleri
 • Adım adım satış
 • Kişisel gözlem
 • Yayım yönetimi
 • Sonsuz zincir
 • Ürün tanıtımı
 • İtirazları yanıtlama teknikleri
 • Franchising
 • Satış yönetim denetimi
 • Pazarlama ve planlama
 • Pazarlama planı kim yapar?
 • Pazarlama iletişim stratejileri

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Kursu

Ürün iade işlemleri, tüketici şikâyetleri, önerileri, sorunları ve tüketici hakem heyeti ile ilgili bilgi ve becerisine sahip kişidir.

 

Eğitimin Amacı:  MEB Onaylı Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

 

Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

 

Eğitmenler                         : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin Süresi                 : 232 saattir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Kurs İçeriği
 • Kelime İşlemci
 • Elektronik Tablo
 • Sunu
 • Bilgisayarla İletişim
 • Diksiyon 1
 • Diksiyon 2
 • İnsan İlişkileri
 • İletişim
 • İletişim Süreci Ve Türleri
 • Ürün İadesi
 • Satış Sonrası Destek
 • Satış Sonrası Müşteri İlişkileri
 • Tüketici Hakları
 • Tüketici Şikâyetleri
 • Tüketici Önerileri
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
 • Meslek Etiği

Mortgage Brokerliği

Mortgage Brokerliği (Konut Finansmanı Tanıtımı ve Pazarlama) Kursu

 

Emlak danışmanlığı ve konut finansmanı tanıtım ve pazarlama temsilciliği (Mortgage brokerlığı), hak sahiplerinin talebi üzerine ipoteğe dayalı orta ve uzun vadeli finansmanın bulunması, temin edilmesi, alternatif mortgage ürünlerinin araştırılması, her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere ilişkin her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile yine mesleğin konuları içerisinde araştırma, bilirkişilik, danışmanlık, değerleme ve temsilcilik hizmetlerinin bütünüdür.

Bu kurs program, ülkemiz ve dünyada gayrimenkul ve gayrimenkul ipotekli finansman ve emlak sektöründe oluşan yeni gelişmelerin kursiyerlere aktarılmasının yanı sıra sektörlerin geçmişi ve bugünü hakkında da geniş çaplı bilgi vererek bu konuda eksikliği hissedilen nitelikli elemanların bu sektörlere kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitimin Amacı: MEB Onaylı Mortgage Brokerliği Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

Ayrıca verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

 

Eğitmenler                         : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin Süresi                 : Emlak sertifikası olanlara 90 saat, emlak sertifikası olmayanlara 180 saattir.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Gayrimenkul değerlemesi ve değerleme esasları
 • Yatırım ve proje değerleme esasları
 • Konut finansman sisteminin işleyişi
 • Emlak pazarlama ve değerleme işlemleri
 • Gayrimenkul piyasası ve analizi gayrimenkul finansmanı

Aşçı Yetiştirme Kursu

Kurs Programı ile; amatör veya profesyonel aşçılık yapmak üzere Türk mutfağını, ağırlama kültürünü, gıda bilgisini ve güvenliğini bilen, çorbaların, mezelerin, hamurlu, tencere, tava, fırın yemeklerinin, pilav, garnitür ve tatlıların hazırlanmasını, pişirme yöntemi, süresini   uygulayıp yapan, klasik Türk mutfağı konusunda bilgi sahibi olmak ve daha güzel yemek yapmak isteyen ev hanımları ile kendi işyerini açacak veya profesyonel anlamda aşçılık yapacak Türkiye ve Dünya yiyecek-içecek sektörünün ihtiyaç duyduğu  bilinçli, nitelikli klasik Türk Mutfağı Elemanı yetiştirilmektedir.

Mesleğin Önemi, İş İmkânı: Klasik Türk Mutfağını bilen sertifikalı elemanlara Türkiye içinde ve dışında faaliyet gösteren, yerli ve yabancı  hotel, tatil köyü, restoran, kafe, yemek firmaları ile diğer işletmelerde her geçen gün çok fazla bir talep olmaktadır. Bu programı bitiren MEB onaylı Klasik Türk Mutfağı Elemanlığı (Aşçılık) Mesleki Eğitim Belgesi alan  kişiler bireysel olarak yurt içi ve yurt dışındaki Hotel, Tatil Köyü, Restoran, Yemek Firmaları ve Kafelerde rahatlıkla iş bulup sertifikalı Klasik Türk Mutfağı Elemanı olarak yüksek ücretle çalışabilirler. Bu süreler sonunda Kursiyer aldığı Kurs Bitirme belgesi ile bulunduğu İlin Ticaret Odalarına Kaydını yaptırarak İşyeri de açabilecektir. Mesleki eğitim okullarına başvurarak denklik alıp ustalık belgesi alabileceklerdir.

Eğitimin Amacı:  MEB Onaylı Klasik Türk Mutfağı Elemanı (Aşçı) Yetiştirme Eğitimi Sertifika Programıyetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

Ayrıca verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

 

Eğitmenler                        : Eğitmen Şefler

Eğitimin Süresi                : 250 ve 600 saattir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Pişirme Teknikleri İle İlgili Uygulamalar
 • Mutfak Hijyeni Ve Sanitasyon
 • Çorbalar Ve Uygulamaları
 • Çorba Terbiyeleri Ve Uygulamaları
 • Çorba Garnitürleri Ve Uygulamaları
 • Salataların Hazırlanması Ve Hijyeni
 • Salata Türleri Ve Uygulamaları
 • Mezeler Ve Uygulamaları
 • Zeytinyağlılar Ve Uygulamaları
 • Tencere Yemekleri Ve
 • Tava Yemekleri Ve Uygulamaları
 • Fırın Yemekleri Ve Uygulamaları
 • Izgaralar Ve Uygulamaları
 • Tencere, Tava, Fırın Yemekleri Hazırlamada Hijyen Ve Sanitasyon
 • Hamur İşleri Ve Uygulamaları
 • Pilavlar Ve Uygulamaları
 • Tatlılar Ve Uygulamaları