Güzel Konuşma ve Yazma Kursu

Yaşamımızı daha kaliteli bir düzeye çıkarmak iş hayatında resmi yazışmaları doğru yapabilmek.

Eğitimin Amacı: MEB Onaylı Güzel konuşma ve yazma Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

 

Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

 

Eğitmenler                         : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin Süresi                 : 168 saattir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

  • Türkçeyi konuşma ve yazmada doğru ve güzel kullanmalarını
  • Özel ve resmi yazışmaları usulüne uygun yapmalarını
  • İş başvuruları için gerekli evrakı usulüne uygun düzenlemelerini
  • Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarını hazırlamalarını
  • Bilimsel yazılarda kullanılacak çizelge ve şekillerin önemini kavramalarını
  • Güzel konuşma ve yazmanın günlük yaşam ve meslek yaşamındaki yeri ve önemini kavramalarını amaçlamaktadır.