Beden Dili Eğitimi

Beden Dili Eğitimi

Eğitimin Amacı          : Bu yüzden iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmak iş hayatının olmazsa olmazıdır. Bu eğitim ile katılımcıların beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmaları ayrıca daha etkili, daha profesyonel ve daha karizmatik olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Kişisel Gelişim Eğitmenleri

Eğitimin İçeriği:

 • Psikolojik Savunma Mekanizmaları
 • İletişimde Beden Dili ve Etkin Kullanımı
 • Beden Dilini Kullanmada Sihirli Anahtarlar
 • İnsanlar arası Mesafe ve Temaslar
 • Pozitif Davranış Stilleri ve Paradigmalar
 • İlk İzlenim
 • İnsanları Tanımada Beden Dili ve Empati
 • Kişilik Türlerine Göre Beden Dili
 • Mesaj Gönderme ve Almada Beden Dilinin Önemi
 • Jest ve Mimikler
 • Oturuş Şekilleri
 • Sınır Belirtme ve Sahiplenme Jestleri
 • El Sıkma Türleri
 • Yalanın Beden Diline Etkisi
 • Telefonla İletişimde Beden Dili Nasıl Etkin Kullanılır?

Kişisel İmaj Eğitimi

 • Kendini Tanıma (SWOT Analizi)
 • İletişimde Sandviç Metodu
 • Algı, Yargı ve Hale Etkisi
 • Kişilik Profiline Göre İletişim Kurma Yöntemleri
 • İmaj ve Göstergebilim
 • İmaj ve Benlik
 • İmaj Kavramının Ortaya Çıkışı
 • Tüketim Psikolojisi
 • Kurum ve Marka İmajı
 • Kurumsal Kimlik Karması ve Marka
 • Marka Yönetimi ve Süreci
 • Marka Piramidi
 • Markalaşma Testi (Uygulama)
 • İmaj Yönetiminde Etkili 10 Kural
 • İmaj Etkileşim Dörtgeni
 • İlk İzlenim
 • İmajla İlgili Yanlışlar
 • En Çok Sevilen Markalar ve Kurumlar
 • Marka Kişilikleri
 • İmajın Önemi
 • Farklılaşma
 • İletişim-İmaj İlişkisi
 • Güven-Saygı-İtibar

Rapor Yazma Teknikleri

 

Rapor Yazma ve Hazırlama Teknikleri

 

Eğitimin Amacı          : Bir proje veya iş sonucunun araştırmanın veya anketin sonuçlarını  gerekli kişileri veya kurumları bilgilendirmek amacıyla yazıya veya uygun istenen dökümanları hazırlamaya yönelik çalışma yöntemleri ile ilgili eğitimi amaçlamaktadır.

Eğitmenler                 : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği          :

 • Raporun Ana Hatlarının Belirlenmesi
 • Raporda Bulunması Gereken Bölümler
 • Rapor Yazmada Temel Kurallar
 • Yazım Kuralları

Kişisel Gelişim Eğitimi

Uyku dışında zamanımızın büyük bir bölümü diğer insanlarla iletişim halinde geçmektedir. İnsanlarla yanlış iletişim kurma iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır.

Bu eğitim ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu sayede iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını ve daha karizmatik kişisel imaj sahibi olacaklardır.

Eğitimin Amacı:  MEB Onaylı Kişisel Gelişim Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

 

Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

 

Eğitmenler                         : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin Süresi                 : 40 saattir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • İletişim Nedir?
 • Etkili İletişim Nasıl Kurulur?
 • İyi Bir İletişim İçin Neler Gerekir?
 • Etkili ve İyi Bir İletişimin Kazançları
 • Etkin İletişim ve Dinleme
 • Etkin Dinleyici Özellikleri
 • Etkin Dinleme İle Kazanılan Nitelikler
 • İletişim Sorunlarının Nedenleri ve Çözümleri
 • Etkili ve Doğru İletişimle İşte Başar
 • Diksiyon ve Hitabet
 • Konuşmaya Hazırlanırken Yapılacaklar
 • Topluluk Önünde Konuşurken Nefes Denetimi
 • Ses Bilgisi
 • Ses Eğitimi
 • Sesin Etkili Kullanımı,
 • Ünlü ve Ünsüz Harflerin Kullanımı
 • Yazı Dili ve Konuşma Dili Arasındaki Farklar
 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
 • Sunum Teknikleri
 • Beden Dili
 • Beden Dilinin İnsan Psikolojisiyle İlişkisi
 • Beden Dilini Öğrenmek
 • Bedenimiz Aslında Ne Söylüyor
 • Beden Dilini Anlamak Bize Neler Kazandırır
 • İletişimde ve İlişkilerimizde Beden Dilinin Önemi
 • Nefes Teknikleri
 • Nefes Çalışmalarının Getirdikleri
 • Doğru Nefes Almanın İlkeleri
 • Nefes Teknikleri İle İrade Kazanma
 • Nefes Eğitiminin Çocuklara Ne Gibi Faydaları Var?
 • Doğru Nefes Almanın Önemi
 • Duygularınızı Nefes Kullanarak Yönetebilirsiniz
 • Nefes Tekniklerinin Sinir Sistemi Üzerinde Etkileri
 • Kaygı ve Nefes İlişkisi
 • Nefesle Esneklik ve Gerilme Çalışmaları
 • Koçluk ve Farkındalık
 • Yaşam Koçluğu
 • Kariyer Koçluğu
 • Öğrenci Koçluğu
 • İletişim Koçluğu
 • NLP ( Zihin Dili Programı) Nedir?
 • NLP ve Farkındalık
 • NLP’ ye Giriş
 • NlP nin Yaşantıya Olumlu Etkileri
 • Kendini Doğru İfade Etmenin Etkili Yolları
 • Konuşarak Kendini Doğru İfade Etme
 • Yazarak Kendini İfade Etme
 • Yaratıcı Yazma Eğitimi
 • Profesyonel imaj oluşturma