Pazarlama, Perakende ve Mağazacılık Kursu

İşletmeler çeşitli yollardan satışları artırmaya yönelik olarak elindeki mallarını tüketiciye satarak onları tekrar tekrar kandıramayacağını 1950 lerde(ABD’ de) anlayarak yeni pazarlama anlatışını benimsemiştir.

’’NE PAHASINA OLURSA OLSUN ÇOK SATIP ÇOK KAR EDECEĞİM’’ düşüncesi yerini ‘’MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SAĞLAMAK’’ düşüncesine bırakmıştır.

Ancak 21.yüzyılda global ekonomide farklılık yaratmak için önce ayakta durabilmek gereklidir. Bu da ürünün piyasaya sürüldükten sonra pazarlanması yerine, ürün ile ilgili piyasaya çıkmadan önce Pazar araştırması, reklam, çeşitli anketler, gerekirse satış mümessili desteğinin vb. satış-pazarlama gereklerinin ürünün piyasaya verilmeden önce yapılmasıyla olabilir. Bu ön araştırma ile işletmenin değil müşterinin bakış açısı, talebi doğrultusunda doğru seçimler yapılabilir. Sizde satış & pazarlama eğitimi sonunda yaptığınız satışları daha bilinçli yapabilir, müşterilerinize yeni bir yaklaşım tarzı yakalayabilirsiniz.

Eğitimin Amacı:  MEB Onaylı Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

Eğitmenler                         : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin Süresi                 : 180 saattir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Pazarlama anlayışı
 • Tüketici davranışları
 • Modern pazarlama
 • Ambalajlama
 • Satış nedir
 • Satın alma süreci
 • Satış organizasyonu
 • Satış teknikleri
 • Adım adım satış
 • Kişisel gözlem
 • Yayım yönetimi
 • Sonsuz zincir
 • Ürün tanıtımı
 • İtirazları yanıtlama teknikleri
 • Franchising
 • Satış yönetim denetimi
 • Pazarlama ve planlama
 • Pazarlama planı kim yapar?
 • Pazarlama iletişim stratejileri

Mortgage Brokerliği

Mortgage Brokerliği (Konut Finansmanı Tanıtımı ve Pazarlama) Kursu

 

Emlak danışmanlığı ve konut finansmanı tanıtım ve pazarlama temsilciliği (Mortgage brokerlığı), hak sahiplerinin talebi üzerine ipoteğe dayalı orta ve uzun vadeli finansmanın bulunması, temin edilmesi, alternatif mortgage ürünlerinin araştırılması, her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere ilişkin her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile yine mesleğin konuları içerisinde araştırma, bilirkişilik, danışmanlık, değerleme ve temsilcilik hizmetlerinin bütünüdür.

Bu kurs program, ülkemiz ve dünyada gayrimenkul ve gayrimenkul ipotekli finansman ve emlak sektöründe oluşan yeni gelişmelerin kursiyerlere aktarılmasının yanı sıra sektörlerin geçmişi ve bugünü hakkında da geniş çaplı bilgi vererek bu konuda eksikliği hissedilen nitelikli elemanların bu sektörlere kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitimin Amacı: MEB Onaylı Mortgage Brokerliği Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

Ayrıca verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

 

Eğitmenler                         : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin Süresi                 : Emlak sertifikası olanlara 90 saat, emlak sertifikası olmayanlara 180 saattir.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Gayrimenkul değerlemesi ve değerleme esasları
 • Yatırım ve proje değerleme esasları
 • Konut finansman sisteminin işleyişi
 • Emlak pazarlama ve değerleme işlemleri
 • Gayrimenkul piyasası ve analizi gayrimenkul finansmanı

Girişimcilik Kursu

Girişimcilik
Daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak tanımlanan girişimcilik, bu tanımdan da anlaşılacağı gibi sadece kişinin kendi işini kurması değil, mevcut işini revize etmesi veya yeni bir sektöre açılması olabilir. Örneğin, yıllardır sektörde olan bir malın üretimine geçilmesi bir girişimcilik örneği değil, fakat Girişimcilik Kursu Sertifika Programımız toplam 96 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.
Eğitimin Amacı: MEB Onaylı Girişimcilik Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır. Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.
Eğitmenler : Konusunda uzman eğitmenlerdir.
Eğitimin Süresi : 96 saattir.

Eğitimin İçeriği:
• Girişimci işi de bulunması gereken niteliklerin kavranması,
• Girişimcilik kültürünün kazanılması,
• Girişim risklerinden korunma yollarının kavranması,
• İş kurmak için gereken fizibilite çalışması yapılması,
• İşsizliği önlemek için projeler geliştirilmesi,
• Girişimcilikle ilgili olarak pazarlama ve finansal kayıtlar tutma becerisinin geliştirilmesi,
• Finansal kurumlardan yararlanma yollarının kavranması,
• İş kurma ile ilgili iş planı yapma becerisinin kazanılması,
• İş ve iş analizleri ile ilgili işlemleri yapma becerisinin kazanılması,
• Personeli işe alma, işe alıştırma, personel eğitimi, performans planlama ve değerlendirme yollarının kavranması.
• Yasal Şirket Modelleri,
• Pazar,
• Pazarlama,
• Pazarlama Eylem Programı,
• Finansal Yönetim,
• Üretim Planı,
• Kalite Kavramı,
• İş Planı,
• İş ve İş Analizleri,
• Personeli İşe Alma,
• Girişimci Adaylarına Öneriler