Altı Sığma Yönetimi Eğitimi

 

Altı Sığma yönetimi (Parasal sonuçlar ve maliyet tasarrufunun sağlanması)

Eğitimin Amacı : Her ürün, süreç ve işlemden hataları ortadan kaldırmayı amaçlayan, verilere dayalı bir süreç iyileştirme yaklaşımıdır. Altı sığmanın amacı işleri daha iyi, daha hızlı
ve daha düşük maliyetle gerçekleştirmektir. Süreçlerin nasıl iyileştirileceklerine ilişkin, önceki kalite iyileştirme çabalarından farklı olarak altı sığma parasal Sonuçlar ve maliyet tasarrufları sağlamayı amaçlar.
Eğitmenler : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin İçeriği :

• Altı sığma nedir,
• Ver ve bilgi arasındaki fark nedir,
• Altı sığma ne ölçüde zordur.
• Altı sığma kalitesi farklımıdır,
• Altı sığmanın adımları nelerdir,
• DMAIC nasıl sağmanı,
• DMAIC neden değişiklerin düşmanıdır,
• Hata sayısı ile sığma düzeyi arasındaki ilişki,
• Altı sığmanın altı önemli noktası
• İşletme adası

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *