İşaret Dili Eğitimi

İşaret Dili Eğitimi

İşaret Dili Hakkında Temel Bilgiler

 • Tüm diller gibi işaret dilinin de kendine ait bir sözcük yapısı bulunmaktadır. Bu dili öğrenmek, yabancı bir dili öğrenmek kadar güçtür.
 • Ülkelerin işaret dilleri kendine özgüdür. Bu nedenle her işaret dili kendi içinde farklı jest ve mimikler barındırır.
 • İşaret dilini öğrenecek kişiler için eğitim sürecinin 5-6 yaşlarında başlaması tavsiye edilmektedir.
 • İşaret dilinin her zaman için o ülkede kullanılan dille birebir örtüşür nitelikte olması beklenemez. İşaret dilinin de kendi içinde ifade şekilleri bulunabilmektedir.

İşaret Dili Kursu Sertifika Programımız toplam 120 saat olup, kurs içeriği;

 • İşaret Dili ve Çevre
 • Okul ve Eğitim İşaretleri
 • Gıda ve Giyim İşaretleri
 • TİD Dilbilgisi Kavramları
 • Duygular ve Eşyalar
 • Zaman ve Zaman Dilimleri
 • Trafik ve Canlılar
 • Meslekler
 • Spor ve Coğrafi Terimler
 • Karşılıklı Konuşma

İşaret Dili kursunu tamamlayanlar hangi alanlarda çalışabilir?

 • Tapuda ve noterde yeminli tercüman olarak,
 • Devlet dairelerinde (adliye) bilirkişi olarak,
 • İşitme Engelliler Federasyonu’nun belirlendiği iş alanlarında,
 • Banka veya hastanelerde,
 • Basın-yayın sektöründe

İşaret Dili kursuna kimler katılabilir?

Bu kursa katılmak için belirlenen herhangi bir yaş aralığı olmadığı gibi işaret dilini öğrenmeye hevesli olan herkese eğitim fırsatları sunulmaktadır. Okur-yazar olmak isteyen ve işaret dili sertifikası ile kendine iş alanları yaratmayı hedefleyen katılımcılar bu kursta kapsamlı bir eğitim alabilmektedir.

çatışma yönetimi kursu

Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi

çatışma yönetimi kursu

Eğitimin Amacı          : İş hayatının ve özel hayatımızı da öfke kontrolü sağlamak sakin

kararlar verebilmeyi amaçlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Çatışma Kavramı
 • Çatışmanın Suçlusu Kim
 • Çatışma Döngüsü
 • Çatışma Geliyorum Der
 • Pozitif Çatışma
 • Negatif Çatışma
 • Kızgınlık Nedenleri
 • Kızgınlığın Yönetimi
 • Kızgınlığı İfade Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
 • Çatışma Yönetiminde 8 aşama

Beden Dili Eğitimi

Beden Dili Eğitimi

Eğitimin Amacı          : Bu yüzden iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmak iş hayatının olmazsa olmazıdır. Bu eğitim ile katılımcıların beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmaları ayrıca daha etkili, daha profesyonel ve daha karizmatik olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Kişisel Gelişim Eğitmenleri

Eğitimin İçeriği:

 • Psikolojik Savunma Mekanizmaları
 • İletişimde Beden Dili ve Etkin Kullanımı
 • Beden Dilini Kullanmada Sihirli Anahtarlar
 • İnsanlar arası Mesafe ve Temaslar
 • Pozitif Davranış Stilleri ve Paradigmalar
 • İlk İzlenim
 • İnsanları Tanımada Beden Dili ve Empati
 • Kişilik Türlerine Göre Beden Dili
 • Mesaj Gönderme ve Almada Beden Dilinin Önemi
 • Jest ve Mimikler
 • Oturuş Şekilleri
 • Sınır Belirtme ve Sahiplenme Jestleri
 • El Sıkma Türleri
 • Yalanın Beden Diline Etkisi
 • Telefonla İletişimde Beden Dili Nasıl Etkin Kullanılır?

Kişisel İmaj Eğitimi

 • Kendini Tanıma (SWOT Analizi)
 • İletişimde Sandviç Metodu
 • Algı, Yargı ve Hale Etkisi
 • Kişilik Profiline Göre İletişim Kurma Yöntemleri
 • İmaj ve Göstergebilim
 • İmaj ve Benlik
 • İmaj Kavramının Ortaya Çıkışı
 • Tüketim Psikolojisi
 • Kurum ve Marka İmajı
 • Kurumsal Kimlik Karması ve Marka
 • Marka Yönetimi ve Süreci
 • Marka Piramidi
 • Markalaşma Testi (Uygulama)
 • İmaj Yönetiminde Etkili 10 Kural
 • İmaj Etkileşim Dörtgeni
 • İlk İzlenim
 • İmajla İlgili Yanlışlar
 • En Çok Sevilen Markalar ve Kurumlar
 • Marka Kişilikleri
 • İmajın Önemi
 • Farklılaşma
 • İletişim-İmaj İlişkisi
 • Güven-Saygı-İtibar
etkili iletişim eğitimi

Etkili İletişim Eğitimi

Etkili İletişim Eğitimi

etkili iletişim eğitimi

Eğitimin Amacı; İş hayatında ve sosyal yaşamda en etkili silah olan etkili iletişim becerilerini; iletişimde yaratıcılığı ortaya çıkaracak yeni bir iletişim anlayışı ile insan ilişkilerini bilinçli olarak yönetmek, iş hayatında karşılaşılan çatışmaları yönetebilmek, krizi fırsata çevirebilme tekniklerini öğrenebilmek ve iş barışının hakim olduğu bir iş atmosferinde iş verimliliğini artırmak amaçlanmaktadır.

Eğitmenler      : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Eğitimin İçeriği:

 • İletişim Nedir?
 • İletişim Çeşitleri
 • Empatik İletişim Nedir?
 • İletişimde Uyum ve Ahenk
 • İletişimde Güven Unsuru
 • Sözsüz İletişim
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Tarzımız
 • İletişim Kazaları, İletişim Engelleri ve Aşma Yolları
 • Kazan-Kazan İlkesi
 • Yanlış Dinleme
 • Etkin Dinleme
 • Telefonda Etkili İletişim yöntemleri
 • Soru Sorma İlkeleri
 • Eleştiride Sandviç Metodu
 • Duygusal Kredi Hesabı
 • Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
 • Kişilik Tiplerine Göre İletişim anların Dünyayı Algılama Biçimleri
 • Algılama Biçimlerine Göre İletişim

Etkili Karar Verme Planlama Uygulama

Etkili Karar Verme / Planlama / Uygulama Eğitimi

Eğitimin Amacı: Problem çözme ve karar verme eyleminin problem çözme ve karar vermeye ilişkin bilinç ile ilişkisini paylaşmak, mevcut bilinci ve geliştirilmesi gereken noktaları farkına vardırarak, problem çözme ve karar verme tekniklerinin yaşamın her alanında kullanabilme motivasyonunu artırabilmektir.           

Eğitmenler       : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Eğitimin İçeriği:

 

 • Karar verme süreci
 • Karar vermeye etki eden faktörler
 • Karar vermenin temel dinamikleri
 • Karar çeşitleri ve yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi
 • Alınan kararların uygulanmasına etki eden faktörler
 • Etkili karar vermeye yönelik stratejiler ve öneriler
 • Etkili Planlama
 • Etkili Planlamayı Sağlayacak Koşullar
 • Etkili Planlamayı Engelleyen Faktörler
 • Uygulama

Etkin Konuşma

 

Etkin Konuşma

 

Eğitim Amacı   : Hayatında kurumsal ve kişisel imajınızı ve profesyonelliğinizi destekleyen en önemli unsur konuşma becerimizdir. Bu nedenle; bu eğitimle akıcı, anlaşılır konuşma becerisi, doğru beden dili kullanımı ve doğru diksiyon ile hitap etme becerilerini kazandırmak amaçlanmıştır.

Eğitmenler       : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği:

 • Topluluk Önünde Konuş(ama)ma
 • Konuşmaktan Kaçınmak
 • Yüzleşmek
 • Konuşma Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri
 • Konuşmada Planlama Süreci
 • Konuşma Öncesinde Yapılması Gerekenler
 • Konuşma Günü Yapılması Gerekenler
 • Konuşma Süresinde Yapılması Gerekenler
 • Konuşma Sonrasında Yapılması Gerekenler
 • Heyecanla Başa Çıkma Teknikleri
 • Diksiyon Kavramı
 • Doğru Nefes Alma Teknikleri
 • İyi Bir Konuşmanın Sırları
 • Etkili Konuşmada ‘3 S’ Kuralı
 • İlk İzlenim ve İmaj
 • Beden Dili ve Duruş
 • İyi Bir Konuşma Sesinin Özellikleri
 • Konuşma Hızı
 • Kürsüde Konuşma Kuralları
 • Dinleyicinin Dikkatini Çekme Yöntemleri
 • Dikkati Sürekli Kılma Teknikleri
 • Bir Konuşmanın ‘Asla’ları
 • Üslup mu, Esas mı?
 • Konuşma Yanlışları
 • En Yaygın Yanlışlar ve Doğruları

Kişisel ve Kurumsal İmaj

 

Kişisel ve Kurumsal İmaj Eğitimi

 

Eğitimin Amacı          : Doğru iletişim kurmaları ayrıca daha etkili, daha profesyonel ve daha karizmatik olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Kişisel Gelişim Uzmanları

 

Eğitim İçeriği

 

 • Kendini Tanıma (SWOT Analizi)
 • İletişimde Sandviç Metodu
 • Algı, Yargı ve Hale Etkisi
 • Kişilik Profiline Göre İletişim Kurma Yöntemleri
 • İmaj ve Göstergebilim
 • İmaj ve Benlik
 • İmaj Kavramının Ortaya Çıkışı
 • Tüketim Psikolojisi
 • Kurum ve Marka İmajı
 • Kurumsal Kimlik Karması ve Marka
 • Marka Yönetimi ve Süreci
 • Marka Piramidi
 • Markalaşma Testi (Uygulama)
 • İmaj Yönetiminde Etkili 10 Kural
 • İmaj Etkileşim Dörtgeni
 • İlk İzlenim
 • İmajla İlgili Yanlışlar
 • En Çok Sevilen Markalar ve Kurumlar
 • Marka Kişilikleri
 • İmajın Önemi
 • Farklılaşma
 • İletişim-İmaj İlişkisi
 • Güven-Saygı-İtibar

Kurum İçi İletişim Eğitimi

 

Kurum İçi İletişim

Eğitimin Amacı: Kurumların günümüz rekabet koşullarında en önemli odak noktası; müşteri memnuniyetidir. Müşteri memnuniyetini sağlamanın ve artırmanın en önemli yollarından biri de iç müşterinin yani çalışanların en üst düzeyde kurum içi iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. Kurum kültürünü içselleştirmiş, kurumsal iletişimi benimsemiş çalışanlar, yüksek performans, yüksek iş verimliliği, etkili zaman yönetimi kullanımı, etkin marka bilincini ve kurum temsilini sağlayacakları için, kurumsallaşma sürecinde değişim yönetimini, kaliteli hizmet bilincini, iş barışını, çatışma yönetimi, problem çözme, inovatif öneri ve fikir geliştirme alanlarında istekli ve yetenekli bireyler olacaklardır. Bu sayede kurumların, çalışanları ile uyumlu ve paralel olan sektör hedeflerini gerçekleştirirken, yeni nesil stratejik planlama ve yönetim teknikleri ile profesyonel bir sistem bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitmenler     : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği:

 • İletişim Nedir?
 • Kurum İçi İletişim Nedir
 • İç Müşteri ve Dış Müşteri Kavramı
 • Kurum İçi İletişimin İşletmeler İçin Önemi
 • Kurum İçi İletişimin İşlevleri
 • Kurum İçi İletişimde Kullanılan Aktörler
 • Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
 • Etkili Kurum İçi İletişimin İşletmelere Faydaları
 • Etkili Kurum İçi İletişimin Performansa Etkileri
 • İşletme Hedefleri ile Kurum İçi İletişimin Entegrasyonu
 • Kurum İçi Haberleşme ve Duyuru Sistemlerinin Etkin Kullanım Yöntemleri
 • Nezaket Kurallarının Kurum İçi Etkili İletişimde Kullanımı
 • Yönetimin ‘Kurum Vatandaşı’ Odaklı Çalışma Sistemleri
 • Organizasyon Yapısının ve Görev Tanımlarının İletişime Etkileri
 • Kurum Kültürü Kavramı VE İletişim İle İlişkisi
 • Kurum Kültürünün Çalışan Bağlılığına Etkileri
 • Kurum Kültürünün Marka Başarısına Etkileri
 • Kurum Kültürünün Müşteri Memnuniyetine Etkileri
 • Kurum İçi İletişimde Hizmetiçi Eğitimlerin Önemi
 • Kurum İçi İletişimde Oryantasyon Eğitiminin Önemi
 • Kurum İçi İletişimde Engeller ve Engelleri Aşma Yöntemleri
 • Kurum İçi Çatışma Yönetimi
 • Kurum İçi İletişimde Beden Dilini Etkili Kullanma Yöntemleri

Mobbing Eğitimi

 

Mobbing ( psikolojik eksiklik ve liderliğin oluşumu)

 

Eğitimin Amacı          : İş hayatının ve özel hayatımızı da öfke kontrolü sağlamak sakin

kararlar verebilmeyi amaçlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

 

Eğitimin İçeriği          :

 • Mobbing ya da Psikolojik Terör Kavramı
 • Yıldırma Süreci
 • İlgili Parametreler
 • Davranış Tarzları
 • Taraflar Arası Eşitsizlik
 • Uygulanacak Kişilerin Özellikleri
 • Mobbinge Yol Açan Faktörler
 • Aşamalar
 • Bireysel Maliyet
 • Örgütsel Maliyet
 • Alınması Gereken Önlemler
 • Çatışma Çözme Yöntemleri
 • Eğitim Düzenleme ve Etik Kuralları Oluşturma

SWOT Analizi ve Kurumsal Analiz Eğitimi

 

Şirketlerde SWOT ( kendini tanıma ) ve kurumsal analiz

Eğitimin Amacı          : İç ve dış etkiler dikkate alınarak var olan güçlü yönleri ve fırsatları tespit ederek en üst düzeyde yararlanmak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejileri geliştirmek ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmak.

Eğitmenler                        : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği                 :

 • SWOT Nedir?
 • Neden swot analizi yapılmalıdır,
 • Ne zaman kullanılmalıdır,
 • Swot-içsel-dışsal
 • Yöntem
 • Fırsatlar
 • Tehditler
 • Güçlü yönler
 • Zayıf yönler
 • Karar desteği
 • Anahtar özellikler
 • Uygulama örnekleri
 • İşletmenin yapısı
 • Öneriler
 • İnsan kaynakları
 • Sosyoekonomik ve kültürel yapı analizi