Eğiticinin Eğitimi

İş hayatında şirketlerin rekabet edebilmek, ayakta kalabilmek ve fark yaratarak öne geçmek için insan kaynaklarının sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin önemi gittikçe artmaktadır. Sadece çalışanlardan bazılarının belli konularda bilgi ve becerilere sahip olması yeterli olmayıp, bu bilgi ve donanımların diğer çalışanlarla da paylaşılması ve şirketin geneline yayılması gerekmektedir.

Edinilen bu değerli bilgi ve becerilerin paylaşımının elbette belli bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesigerekmektedir. Tam da bu noktada Eğiticinin Eğitimi devreye girmekte ve paylaşımın nasıl yapılması gerektiği konusunda katılımcılara yol göstermektedir. Eğitimcinin eğitimi ile katılımcılara; eğitim yöntemleri, eğitim süreci, eğitim ihtiyacının analizi, iletişim becerileri ve etkili sunum teknikleri vb. konularında bilgiler verilmektedir. Eğitimin son aşamasında ise katılımcılar yaptıkları sunumlar ile bilgilerini beceriye dönüştürme fırsatı yakalamaktadırlar. Katılımcılar tarafından yapılan sunumlarda; kendilerine sunumlarını geliştirmeleri için slayt hazırlama tekniklerinden beden dillerini nasıl kullanmaları gerektiğine kadar pek çok konuda geri bildirim verilmekte ve katılımcılarla birebir ilgilenilmektedir.

Eğitimin Amacı: MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

Ayrıca verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.
Neden MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifikası?

Özel sektörde kurum içi düzenlenen eğitim faaliyetlerinin akabinde, çalışanların belgelendirilmesi için yetkilendirilmiş eğitmen gerekliliği. (İşbaşı/oryantasyon eğitimleri, iş geliştirme ve bilinç oluşturma eğitimleri vb.) (Resmi Gazete: 24458 Madde:6/m)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın eğitim kurumları ile Halk Eğitim Merkezleri (HEM),
Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM), Eğitim Kurumları ve 5580 sayılı kanuna tabi
olarak kurulmuş tüm Özel Eğitim Kurumlarında, alanı ile ilgili tam zamanlı veya
part-time eğitmenlik yetkisi. (Resmi Gazete:15953 Madde:3/b, Resmi Gazete: 26434 Madde:8) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında, diğer şartları sağlaması ile birlikte “Eğitici” olma yetkisi. (Resmi Gazete:27320 Madde:47)

Eğitmenler                   : Konusunda uzman akademisyenlerdir.

Eğitimin Süresi            : 30 saattir.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Temel kavramlar
 • Organizasyonlarda eğitim
 • Eğitim ihtiyaç analizi
 • Eğitim planlama süreci
 • Eğitimin yönetimi
 • Eğiticinin işlevi
 • Eğiticinin kişisel özellikleri
 • Eğiticinin temel görevleri
 • Eğitimin planlanması
 • Eğitim / sunuşun planlama aşamaları
 • Bilgi toplama
 • Eğitim mekânının hazırlanması
 • Ekipman hazırlığı
 • Beklentilere göre sunumun yapılandırılması
 • Yazılı notlar üzerinde çalışılması
 • Son hazırlıklar
 • Eğitimin sunulması
 • Topluluk önünde konuşabilme
 • Etkili iletişim becerileri
 • Dinleyicilerin analizi
 • Sunum teknikleri
 • Beden dili ve ses kullanımı
 • İlk izlenim ve ilgi yaratma
 • Soruları cevaplama
 • Tartışmaları yönetme
 • Zor kişileri yönetebilme
 • Görsel malzemelerin etkin kullanımı
 • Eğitim sonrası değerlendirme
 • Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Eğitimcinin kendini değerlendirmesi
 • Eğitim izleme raporu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *