Girişimcilik Kursu

Girişimcilik
Daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak tanımlanan girişimcilik, bu tanımdan da anlaşılacağı gibi sadece kişinin kendi işini kurması değil, mevcut işini revize etmesi veya yeni bir sektöre açılması olabilir. Örneğin, yıllardır sektörde olan bir malın üretimine geçilmesi bir girişimcilik örneği değil, fakat Girişimcilik Kursu Sertifika Programımız toplam 96 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.
Eğitimin Amacı: MEB Onaylı Girişimcilik Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır. Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.
Eğitmenler : Konusunda uzman eğitmenlerdir.
Eğitimin Süresi : 96 saattir.

Eğitimin İçeriği:
• Girişimci işi de bulunması gereken niteliklerin kavranması,
• Girişimcilik kültürünün kazanılması,
• Girişim risklerinden korunma yollarının kavranması,
• İş kurmak için gereken fizibilite çalışması yapılması,
• İşsizliği önlemek için projeler geliştirilmesi,
• Girişimcilikle ilgili olarak pazarlama ve finansal kayıtlar tutma becerisinin geliştirilmesi,
• Finansal kurumlardan yararlanma yollarının kavranması,
• İş kurma ile ilgili iş planı yapma becerisinin kazanılması,
• İş ve iş analizleri ile ilgili işlemleri yapma becerisinin kazanılması,
• Personeli işe alma, işe alıştırma, personel eğitimi, performans planlama ve değerlendirme yollarının kavranması.
• Yasal Şirket Modelleri,
• Pazar,
• Pazarlama,
• Pazarlama Eylem Programı,
• Finansal Yönetim,
• Üretim Planı,
• Kalite Kavramı,
• İş Planı,
• İş ve İş Analizleri,
• Personeli İşe Alma,
• Girişimci Adaylarına Öneriler

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *