Halkla İlişkiler Kursu

Halkla ilişkiler bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. Bilinen adıyla “PR” olarak ifade edilmektedir. Halkla ilişkiler işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.

Eğitimin Amacı:  MEB Onaylı Halkla ilişkiler Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

Ayrıca verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

 

Eğitmenler                         : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin Süresi                 : 160 saattir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Kurs İçeriği
 • Kurumsal Halkla İlişkiler –CPR
 • Pazarlama Yönelik Halkla İlişkiler, MPR
 • Halkla İlişkilerde Etik ve İşin Ahlakı Yönü
 • Halkla İlişkiler ve Organizasyon Uzmanlarının Davranış Biçimleri
 • IPRA Kavramı
 • Metin Çözümleme
 • Etkin Konuşma Sanatı
 • Teknoloji Kullanımı
 • İletişim
 • Davranış Biçimleri
 • Medya ve Kitle İletişimi
 • Sunu Hazırlama Teknikleri
 • Sosyal Kültür

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *