İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun ayarlanmış politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yönetim anlayışıdır.
İKY, bir işletmede işgücünü etkin bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmek için, kanunî çerçevede ve çevre şartlarına da uygun bir biçimde ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür.

 

Eğitimin Amacı:  MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

 

Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

 

Eğitmenler                         : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin Süresi                 : 80 saattir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

  • Tarihçe ve Planlama
  • İş Analizi ve Personel Seçimi
  • Yerleştirme, Geliştirme ve Eğitim
  • Kariyer Planlama, Geliştirme ve Performans Değerlendirme
  • Ücretlendirme ve Yönetim-Sendika İlişkileri
  • Motivasyon ile Personel Yönetimi ve İdari İşler
  • Liderlik ve İletişim
  • Stres, Kriz, Zaman ve Toplam Kalite Yönetimi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *