Kamu İhale Kanunu

 

Kamu İhale Kanunu ve Ekap

Eğitimin Amacı          : Yüklenici ve işveren kurumun gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru bir şekilde hazırlamaları amaçlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

 

Eğitimin İçeriği          :

 • 4734 Sayılı Kanun ve Uygulamaları
 • 4735 Sayılı Kanun ve Uygulamaları
 • İhale Usulleri
 • Yeterlik Kriterleri
 • İhale Komisyonları
 • Şikayet ve İtirazın Şikayet Usulü
 • Tebligat Esas ve Usulleri
 • İhale İlanı ve Zeyilname
 • Yaklaşık Maliyet Hesaplamaları
 • İdari ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Doğrudan Temin ve Çerçeve Anlaşmaları
 • İş Artışı, İş Azalışları ve Fiyat Farkı Uygulamaları
 • Yasak Fiil ve Davranışlar İle Yaptırımlar
 • Aşırı Düşük Teklifler. Yasaklılık Teyidi Ve Teminatlar
 • Sözleşmeye Davet Sözleşme İmzalanması ve Feshi
 • Defterler ve Taşınır Raporları İle Kesin Hesap Raporları

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *