Kurum İçi İletişim Eğitimi

 

Kurum İçi İletişim

Eğitimin Amacı: Kurumların günümüz rekabet koşullarında en önemli odak noktası; müşteri memnuniyetidir. Müşteri memnuniyetini sağlamanın ve artırmanın en önemli yollarından biri de iç müşterinin yani çalışanların en üst düzeyde kurum içi iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. Kurum kültürünü içselleştirmiş, kurumsal iletişimi benimsemiş çalışanlar, yüksek performans, yüksek iş verimliliği, etkili zaman yönetimi kullanımı, etkin marka bilincini ve kurum temsilini sağlayacakları için, kurumsallaşma sürecinde değişim yönetimini, kaliteli hizmet bilincini, iş barışını, çatışma yönetimi, problem çözme, inovatif öneri ve fikir geliştirme alanlarında istekli ve yetenekli bireyler olacaklardır. Bu sayede kurumların, çalışanları ile uyumlu ve paralel olan sektör hedeflerini gerçekleştirirken, yeni nesil stratejik planlama ve yönetim teknikleri ile profesyonel bir sistem bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitmenler     : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği:

 • İletişim Nedir?
 • Kurum İçi İletişim Nedir
 • İç Müşteri ve Dış Müşteri Kavramı
 • Kurum İçi İletişimin İşletmeler İçin Önemi
 • Kurum İçi İletişimin İşlevleri
 • Kurum İçi İletişimde Kullanılan Aktörler
 • Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
 • Etkili Kurum İçi İletişimin İşletmelere Faydaları
 • Etkili Kurum İçi İletişimin Performansa Etkileri
 • İşletme Hedefleri ile Kurum İçi İletişimin Entegrasyonu
 • Kurum İçi Haberleşme ve Duyuru Sistemlerinin Etkin Kullanım Yöntemleri
 • Nezaket Kurallarının Kurum İçi Etkili İletişimde Kullanımı
 • Yönetimin ‘Kurum Vatandaşı’ Odaklı Çalışma Sistemleri
 • Organizasyon Yapısının ve Görev Tanımlarının İletişime Etkileri
 • Kurum Kültürü Kavramı VE İletişim İle İlişkisi
 • Kurum Kültürünün Çalışan Bağlılığına Etkileri
 • Kurum Kültürünün Marka Başarısına Etkileri
 • Kurum Kültürünün Müşteri Memnuniyetine Etkileri
 • Kurum İçi İletişimde Hizmetiçi Eğitimlerin Önemi
 • Kurum İçi İletişimde Oryantasyon Eğitiminin Önemi
 • Kurum İçi İletişimde Engeller ve Engelleri Aşma Yöntemleri
 • Kurum İçi Çatışma Yönetimi
 • Kurum İçi İletişimde Beden Dilini Etkili Kullanma Yöntemleri

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *