Mobbing Eğitimi

 

Mobbing ( psikolojik eksiklik ve liderliğin oluşumu)

 

Eğitimin Amacı          : İş hayatının ve özel hayatımızı da öfke kontrolü sağlamak sakin

kararlar verebilmeyi amaçlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

 

Eğitimin İçeriği          :

 • Mobbing ya da Psikolojik Terör Kavramı
 • Yıldırma Süreci
 • İlgili Parametreler
 • Davranış Tarzları
 • Taraflar Arası Eşitsizlik
 • Uygulanacak Kişilerin Özellikleri
 • Mobbinge Yol Açan Faktörler
 • Aşamalar
 • Bireysel Maliyet
 • Örgütsel Maliyet
 • Alınması Gereken Önlemler
 • Çatışma Çözme Yöntemleri
 • Eğitim Düzenleme ve Etik Kuralları Oluşturma

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *