Stratejik Yönetim Eğitimi

 

Stratejik Planlama Yönetimi

 

Eğitimin Amacı: Günümüzdeki durum ile köprü kurarak ulaşılacak veya ulaşılması düşünülen hedeflere varılması için oluşturulan köprüdür. Başarıya varışın anahtarıdır, Hayallerin oluşması için gereken enerjinin heyecanın ortaya çıkışıdır. Kısaca başarıyı yakalamanın yoludur.

 

Eğitmenler        : Konusunda Uzman  akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Stratejik Yönetim ile İlgili Genel Terim ve Kavramlar
 • Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
 • Dış Çevre Analizi
 • İşletme Analizi
 • Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
 • Stratejik Yönlendirme
 • Temel Stratejiler ve Alt Grupları
 • Üst Yönetim Stratejileri
 • Rekabet Stratejileri
 • Fonksiyonel Stratejiler
 • Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
 • Stratejilerin Uygulanması
 • Stratejik Değerleme ve Kontrol
 • Kurumsal Yönetişim ve Etik

 

Günümüzdeki durum ile köprü kurarak ulaşılacak veya ulaşılması düşünülen hedeflere varılması için oluşturulan köprüdür. Başarıya varışın anahtarıdır, Hayallerin oluşması için gereken enerjinin heyecanın ortaya çıkışıdır. Kısaca başarıyı yakalamanın yoludur.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *