Avcılık – Balıkçılık Kursu

Avcılık-Balıkçılık Kursu

Avcı eğitimi kurs programının hazırlanmasında; tarihsel sürecin başlangıcından bu yana, avlanmaktan beklenenin öldürmek olmadığı, silahların etkinliği arttıkça insanoğlunun av hayvanlarının rakibi olarak kendine özgü iradesine sınırlamalar getirmesi, ülkemizde avcılığın temel sorunu olan eğitim ve öğretim eksikliğinin giderilmesi hedeflenmiştir.

Avcı eğitimi sertifikası almadan avlanamazsınız.

Lisanslı uzman kadromuzla; av silahları, av köpekleri, av hayvanları, avda ilk yardım, avlanma süreleri, avlanma bölgeleri, av yasakları, avlanma limitleri, avlanma pulu alma ve ruhsat çıkarma işlemleri gibi avcılık ile ilgili tüm soru ve sorunlarınıza çözüm sunuyoruz.

 

Eğitimin Amacı: MEB Onaylı Avcılık Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır.

Ayrıca verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

 Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

Not: isteyenlere Amatör balıkçılık sertifikasını da avcılık sertifikasıyla birlikte verebiliriz.

Eğitmenler                 : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

Eğitimin Süresi           : 32 saattir.

Eğitimin İçeriği:

  • Ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması
  • Avcılığın tarihi, felsefesi, psikolojisi ve özü
  • Avcılıkta ahlaki değerler
  • Yurdumuzda av hayvanları
  • Av silahları ve uygulaması
  • Av köpekleri ve avda kullanılan yırtıcılar
  • Av için gerekli bilgiler
  • Sağlık bilgisi
  • Avcılıkla ilgili mevzuat