Taşınır Mal İşlemlerindeki En Son Değişiklikler

 

Taşınır Mal İşlemlerindeki En Son Değişiklikler

Eğitimin Amacı          : Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

 

Eğitimin İçeriği          :

 • Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Sorumlular Ve Sorumluluk Müessesi Tüketime Sevk İşlemleri
 • Dayanıklı Taşınır İşlemleri Ve Defter Kayıtlarına Geçirilmesi
 • Zimmet İşlemleri
 • Düzenlenecek Belge Ve Defterler
 • Bedelsiz Devirler
 • Şartlı Ve Şartsız Bağış Ve Yardımlar
 • Taşınır Kesin Hesabı Ve Yönetim Dönemi Hesabı
 • Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü Ve Hurdaya Ayırma İşlemi
 • Taşınırlarda Yılsonu İşlemleri
 • Taşınır Kesin Hesabı
 • Taşınır Mali Yönetmeliği Ve Devlet Muhasebe İlişkisi
 • Birim İdare Faaliyet Raporları Hazırlanması

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *