Toplantı Yönetimi

 

 Toplantı Yönetimi

 

Eğitimin Amacı: Katılımcıları toplantı kültürü hakkında bilgilendirmek, etkin toplantıların düzenlenerek toplantı kültürünün oluşturulmasında öncü bir rol üstlenebilecek düzeye getirmek hedeflenmektedir.

Eğitmenler       : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği:

 • Toplantıların İşlevleri ve Yapıları
 • Toplantı Maliyetleri
 • Etkili Toplantı Kazançları
 • Toplantı süreci
 • Toplantı öncesi o Gündemin hazırlanması
 • Katılımcı seçimi \ Sayısı
 • Süre \ Mekan \ Görsel malzeme
 • Ön Bilgilendirme
 • Toplantı sırasında o Toplantı yöneticisinin rol ve sorumlulukları
 • Etkin zaman kullanımı
 • Toplantı yönetiminde izlenen başlıca tarzlar
 • Katılımcıların rol ve sorumlulukları
 • Zor katılımcılarla baş etme
 • Toplantı tutanağı
 • Toplantının bitirilmesi
 • Toplantı sonrası

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *