Üst Düzey Yönetici Asistanı Kursu

Üst düzey yönetici asistanı üst kademedeki yöneticinin çalışmalarını etkili bir şekilde destekler ve yönetimde verimliliği en üst düzeyde katkıda bulunmayı sağlar.
Bu kurs programının açılmasıyla bu alanda çalışacaklara istihdam olanağının yanı sıra şirket organizasyonlarının sistemli çalışmasına da olanak sağlayacaktır.
Programın uygulanmasında görsel ve eğitsel anlatım teknikleri kullanılmasının yanı sıra, araç ve gereçler yardımıyla uygulamalı eğitim yöntemleri de kullanılacaktır.

Eğitimin Amacı: MEB Onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanı Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenme/öğretme metotlarını geliştirmek amacına yönelik bir eğitim programıdır. Ayrıca, verilen eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması da eğitimi bir kat daha değerli kılmaktadır.

Eğitmenler : Konusunda uzman eğitmenlerdir.
Eğitimin Süresi : 80 saattir.

Eğitimin İçeriği :

 

• İletişim Becerileri
• Etkin Dinleme
• Telefonda Etkili İletişim
• Zaman Yönetimi
• Yönetici Asistanı Nitelikleri
• Kişisel İmaj
• Beden Dili
• Dosyalama
• Stres Yönetimi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *