Yönetim Becerileri

 

Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

 

Eğitimlerin Amacı      : Personelin iş verimini, bilgi ve becerilerini arttırmak, görev ve sorumluluklarını etkinleştirmek, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla her türlü eğitim faaliyeti düzenlenmektir.

Eğitmenler                 : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

 

Eğitimin İçeriği       :

 

 • Yönetim
 • Yönetimin Temel Unsurları
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Hedeflerle Yönetim
 • Yönetici
 • Yönetici Kavramı
 • Yöneticinin Yetkinlikleri
 • Liderlik
 • Liderlik Kavramı
 • Liderlik Becerileri ve Kazanılması
 • Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar
 • Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
 • Motivasyon ve Delegasyon
 • Motivasyon Arttırma Teknikleri ve Motivasyon Kırıcılar
 • Yetkilendirme
 • Profesyonel İmaj

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *